Annual General Meeting 2015


Aġenda

a. Għażla taċ‐Ċerpersin.
b. Minuti u punti mill‐minuti skont artiklu 11.
ċ. Rapport amministrattiv imħejji mis‐Segretarju.
d. Rapport finanzjarju mħejji mit‐Teżorier.
e. Rapport mir‐rappreżentanti tal‐istudenti fil‐Bord tal‐ Fakultà.
f. Rapport mir‐rappreżentanti tal‐istudenti fuq il‐Bord Amministrattiv u l‐Bord Editorjali tal‐Melita Theologica.
ġ. Rapport miċ‐Ċerpersins tas‐sotto‐kumitati u minn rappreżentanti oħra tal‐Għaqda.
g. Mozzjonijiet.
ħ. Elezzjoni ta’ Kumitat ġdid.
i. Ħwejjeġ Oħra

 

Minuti tal-aħħar AGM

 

Statut

 

Emendi għall-iStatut

Jekk tixtieq li tressaq emenda għal-iStatut nitolbuk tinforma lis-Segretarju fuq [email protected] bix-xewqa tiegħek. Dan qed nitolbuh biex ikollna idea tal-ħin dovut.

 

Formola tal-Applikazzjoni għall-Eżekuttiv 2015/16